Psyke & Soma. En helhetsyn

Kurser och psykologisk behandling

Psyke & Soma Vad betyder det ?

Ett mera populärt uttryck är - KROPP och SJÄL - och samspelet däremellan. I allas vår vardag, pågår ett ständigt samspel mellan våra psykiska och fysiska reaktioner. Känslor och tankar utlöser kroppsliga reaktioner och ger avtryck såväl i vår hjärna som i övriga kroppsliga funktioner.Detta är viktigt att uppmärksamma och medvetandegöra, för att kunna påverka vår fysiska och psykiska hälsa. Att utforska dessa processer bidrar till ökad förståelse för vilka psykologiska faktorer som ligger bakom  symtom och ohälsa. Det är även viktigt att uppmärksamma den omvända reaktionen nämligen, hur vårt kroppsliga tillstånd påverkar vårt psykiska välbefinnande. Kropp och psyke är med andra ord som kommuniserande kärl i ett ständigt samspel och utgör en helhet. Det finns en inneboende strävan inom oss att komma i balans, som avspeglar sig i en känsla av harmoni, lugn, tillfredställelse och glädje. Att uppnå detta tillstånd är inte alltid så lätt.

Ibland är "livsstressen" alltför hög i form av för höga krav från arbete/familj eller från oss själva. Oönskade förändringar i livet, som innebär separationer och förluster, kan påverka oss starkt och kräver anpassning. I dessa lägen är det tillfälle för att stanna upp och reflektera över det liv vi lever. Det första och det viktigaste vi bör göra är att bli mer medvetna om oss själva, våra känslor, tankar, beteenden och reaktionen.