Psyke & Soma. En helhetsyn

Kurser och psykologisk behandling

Kurser

Mindfulnessbaserad Stressreduktion

Kursen är tänkt att förläggas till arbetsplatser eller andra grupper/föreningar med 5-8 kurstillfällen 1-1,5 tim per vecka.

Gruppstorlek: 6-10 deltagare.

Kursbok: Ola Schenström; Mindfulness i vardagen

Kurskostnad: 5.250 kr + moms (5 träffar)

Syfte: Att ge redskap för att hantera en stressfylld tillvaro såväl på arbetet som på fritiden.

INNEHÅLL:

Mindfulness som stresshanteringsmetod. Teori och aktuell forskning.

Mindfulnessträningens påverkan på stressreaktioner

Mindfulnessträningens påverkan på sömn/oro/ångest/smärta

Genomgång och tillämpning av olika mindfulnessövningar

 

Vill du ha mer information eller göra en intresseanmälan kontakta mig via telefon eller email.

Mobil       070 - 580 19 55

E-post:    psyke.soma@hotmail.se

 

 

Varför träning i Mindfulness och yoga?

Mindfulness är en mycket gammal metod, som härrör från Zenbuddismen för över 2000 år sedan, och har använts för att uppnå balans i livet. Mindfulnessträning är en form av meditation, där man riktar uppmärksamheten mot sin kropp och sina sinnen. Att vara medvetet närvarande i nuet kan göra att man upplever sin kropp, sina tankar och känslor på ett uppmärksamt och tydligt sätt. Man ökar på detta sätt sin medvetenhet om sig själv. Med ökad medvetenhet kan man tex förändra negativa tankar och påverka plågsamma känslor.I förlängningen kan man så småningom känna att man blir friare att leva det liv man vill leva. Att kunna leva i nuet minskar stressen och bidrar till sinnesro.

Mindfulness har under 2000-talet blivit ett viktigt inslag i hälso och sjukvård. En omfattande forskning som startade i USA för ca 30 år sedan har visat att mindfulnessmeditation har god effekt både på stressrelaterade besvär samt verkar förebyggande för återkommande depressioner. Den som startade denna verksamhet tillika forskning och inlämmade Mindfulness som metod i västerländsk medicin, var Jon Kabat-Zin, läkare och verksam vid universitetssjukhuset i Massachusetts. I Sverige finns flera företrädare och forskare inom mindfulness. Ola Schenström, läkare och författare till boken:- Mindfulness i vardagen- är en av dem. Han har tidigare varit verksam som distriktsläkare i Luleå, men arbetar nu med utbildning, utveckling och forskning inom mindfulness. Åsa Nilsonne är läkare och författare till fler böcker i ämnet, samt Marie Åsberg professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Hennes forskning har handlat om Mindfulness vid depression och utmattningstillstånd. Stockholms läns landsting beskriver i Vårdguiden Mindfulnessmetoden på sin hemsida, läs mer där.Mindfulness ingår som metod i olika behandlingsprogram som; MBSR=Mindfulnessbaserad stressreduktion samt ACT=Acceptans-and Commitment Therapy. En hel del forskning angående tillämpning av mindfulness vid såväl fysiska som psykiska tillstånd pågår och publiseras kontinueligt i tidskriften Mindful Reseach Monthly, se www.mindfulnessexperience.org

Yoga går på något sätt hand i hand med Mindfulness och kommer även den från den Österländska filosofin och traditionen. Även yogan har vunnit terräng när det gäller att främja hälsa, bli medveten om sin kropp och reducera sina spänningar med hjälp av olika övningar. Med yogaövningar kan man uppnå en bättre balans i kroppen, samt bli mera medvetet närvarande. I dessa två metoder tränar du uppmärksamhet och focusering. Även inom yoga pågår en hel del forskning även med inriktning på olika symtom.