Psyke & Soma. En helhetsyn

Kurser och psykologisk behandling

Om mej

Britta Karlsson Jonsson 

Legitimerad psykolog/psykoterapeut. Psykoterapihandledare. Specialist inom klinisk psykologi

Jag har varit verksam som psykolog sedan 70- talet och haft anställning i Västerbottens läns landsting sedan dess. På 80- talet vidareutbildade jag mig och erhöll även legitimation som psykoterapeut. Detta innebar, att jag på ett mera systematiskt sätt, kunde börja arbeta psykoterapeutiskt med olika psykiska och psykosomatiska problem. Min psykoterapeututbildning hade en psykodynamisk inriktning. Det har utgjort en bra grund för att utvecklas vidare och tillägna mej olika metoder, vilket är nödvändigt för att kunna anpassa rätt metod till varje enskild persons problem.

Större delen av min anställning har varit inom den somatiska vården och jag har även arbetat inom psykiatrin. Mitt huvudintresse har varit att utveckla behandlingsmetoder för psykosomatiska tillstånd samt öka min kunskap om samspelet mellan psyke och soma. Under min yrkesverksamma tid har jag arbetat med olika behandlingsformer inom såväl grupp- och individualterapi som par-och familjeterapi. De senaste åren har jag ägnat åt grupprehabilitering för patienter med kronisk smärtproblematik. Gruppbehandlingen har utgått ifrån ACT-metoden med Mindfulnessträning. ACT betyder Acceptans-Commitment-Thearpy och är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT).

Under den tid jag var verksam i Umeå arbetade jag även en del med undervisning och handledning på uppdrag av Umeå universitet samt var forskarstuderande under en tid.

Från och med september 2012 arbetar jag enbart som privatpraktiserande psykolog och psykoterapeut. Jag har bland annat haft uppdrag åt Previa företagshälsovård och Umeå Universitet. Det senare handlade om psykoterapihandledning för blivande specialister i psykiatri. Denna grupphandledning har pågått under tre terminer.