Psyke & Soma. En helhetsyn

Kurser och psykologisk behandling

Samtalsmottagning

Samtal vid psykisk och fysisk ohälsa, kriser, stress och utmattning 

Jag erbjuder samtal till vuxna och par. Eftersom jag har arbetat inom många olika verksamheter i sjukvården har jag erfarenhet av att arbeta med olika problem och svårigheter av både fysisk och psykisk art, som relationsproblem, krisreaktioner vid förluster, olycksfall och sjukdom. Jag har även erfarenhet av att arbeta med barnlöshetsproblematik och kronisk smärta. Livets påfrestningar kan orsaka upplevelser av oro, nedstämdhet och sömnsvårigheter, som kan innebära behov av stöd och bearbetning. Jag anpassar metod och omfattning av samtalsterapin till varje enskilds behov. Jag har avtal med Västerbottens läns landsting, vilket innebär att samtalsterapin betraktas som sjukvård och omfattas av högkostnadsskyddet. Det som krävs är en godkänd remiss av läkare vid Hälsocentral. Remissen sänds till Psykriatiska kliniken, Remissgruppen för psykoterapi Anita Forsberg, Norrlands Universitetssjukhus, där den bedöms och godkänns.

Samtal för personlig utveckling och behov av förändring.

Att samtal med en proffesionell person kan vara en stor hjälp när man upplever svårigheter i sin livssituation. Det kan handla om upplevelse av hinder för att komma vidare i arbete/utbildning eller i sina relationer. Livsstressen ställer stora krav på oss i vår vardag och vi behöver utveckla redskap för att hantera och förhålla oss till olika svårigheter. Upplevelser av motgångar och misslyckanden påverkar vår självkänsla på ett negativt sätt och då kan ett eller flera samtal vara till stor hjälp för att reflektera och förstå sig själv och hitta nya vägar. 

Samtal för arbetstagare/arbetsgrupper samt arbetsledning och chefer.

Dessa samtal är av stödjande och organisationsutvecklande karaktär. För detta syfte kan mindfulnessträning ha en given plats för att utveckla ett kreativt klimat på en arbetsplats och bidra till att utvecla samarbetsförmåga, minska stress och förbättra focus på arbetsuppgifterna.

Kontakta mig för vidare information på

Mobil     070 - 580 19 55

E-post    psyke.soma@hotmail.se